Bilkamera Originalet 2.0 (Roadspirit)
Svensk bruksanvisning


 

 


 

1. HDMI-port 2. USB-port
3. Ögla för handlovsrem 4. Skärm
5. Uppåt-knapp 6. REC/Meny-knapp
7. Neråt-knapp 8. ON/OFF-knapp
9. Indikator för inspelning 10. Kameralins
11.Mikrofon 12. Batterilucka
13.MicroSD-kortplats 14. Batterihållare

 

 

Information om knapparna på bilkameran

Eftersom bilkameran endast har fyra stycken knappar, så kan samma knapp ha olika funktioner vid olika situationer. Här kommer en enkel generell förklaring:

"5" Uppåt-knapp (UP). Används för att bläddra UPP i menyer - men vid själva inspelningsläget så aktiverar den skärmsläckaren

"6" REC-knapp (OK-knapp). Tänk på det här som en OK-knapp. Används även för att gå in och ut ur menyer, håll in knappen i tre sekunder för att gå in i en meny. För att bekräfta ett val i dessa menyer, tryck på knappen en gång.

"7" Neråt-knapp (DOWN). Används för att bläddra NER i menyer - men även för att bläddra bland de olika lägena (inspelning / fotoläget / uppspelning)

"8" ON/OFF-knapp. Används för att manuellt sätta på och stänga av kameran
 

Installera bilkameran

1. Börja med att sätta i minneskortet. Bilkameran har stöd för minneskort i storlekarna 1 GB till 32 GB. Kräver hastighet Class 4 eller snabbare.

2. Fäst bilkameran på vindrutan med det medföljande sugproppsfästet. Det spelar ingen roll om du fäster bilkameran på vänster eller höger sida om backspegeln. Fäst bilkameran där du känner att den inte är i vägen eller stör din sikt.

3. Koppla in bilkameran med den medföljande kabeln för cigarettändaruttag.
 

Inspelningslägen

1. Automatisk inspelning
Bilkameran kommer automatiskt att starta inspelningen så fort du startar kameran. Bilkameran startar automatiskt inspelningen när du startar bilen, om laddaren är inkopplad.

2. Stänga av och sätta på inspelningen manuellt
För att avsluta inspelningen tryck på REC, bilkameran kommer då automatiskt spara ned den inspelade filmen och gå in i standby-läge. För att starta inspelningen igen, tryck på REC igen.

3. Standbyläget
När du stänger av inspelningen genom att trycka på REC, så aktiveras standbyläget. Standbyläget måste vara aktiverat för att du ska kunna göra några inställningar eller komma åt andra funktioner.

4. Parkeringsläget / Rörelsedetektion

Bilkameran är utrustad med en rörelsedetektion som du kan använda om du vill att inspelningen ska starta automatiskt när det sker rörelse inom 2,5 meters avstånd framför kameran.

För att aktivera parkeringsläget och rörelsedetektionen håll in REC-knappen i tre sekunder, bläddra sedan ner till "Motion Detection". Tryck på REC för att gå in i menyn. Bläddra ner till "On" och bekräfta ditt val på REC-knappen. Håll sedan in REC-knappen i 3 sekunder igen för att återgå till inspelningsläget.
 

Ta stillbilder med bilkameran

I standbyläget, tryck på  DOWN-knappen för att ändra från videoläge till fotoläge. Tryck på REC-knappen för att ta en stillbild. Bilkamerans skärm kommer då att blinka till, vilket betyder att fotot har sparats ned på minneskortet.

För att göra inställningar i fotoläget, håll in REC-knappen i 3 sekunder. Bläddra sedan bland inställningarna genom att trycka på UP- och DOWN-knapparna. För att gå in i en inställning trycker du på REC. För att bekräfta ditt val inne i den valda menyn, tryck på REC igen. För att återgå till kameraläget - tryck återigen in REC-knappen i 3 sekunder.

 

Spela upp filmer direkt i bilkameran

I standbyläget, tryck på DOWN-knappen två gånger för att komma in till visningsläget för filmer och stillbilder. Tryck på  UP-knappen för att bläddra bland dina inspelade filmer och tryck på REC för att starta uppspelningen av en film.

Notera: När du bläddrar bland dina inspelade filmer (inte när den spelar upp) så kan du hålla in REC-knappen i 3 sekunder för att öppna upp en meny som låter dig ta bort filmer eller välja "Protect". Protect betyder att man låser filmen från att bli överspelad, den blir alltså sparad i en separat mapp på minneskortet som inte blir överspelad när minneskortet blir fullt. Perfekt på långresor.
 

Spela upp filmer från bilkameran på dator

Bilkamera Originalet 2.0 - Roadspirit


När du kopplar in kameran till datorn med den medföljande USB kabeln så kommer du att mötas av tre alternativ: Mass storage,Pictbridge and PC Camera bläddra då med  NER knappen tills du ser Mass storage, tryck på REC-knappen för att bekräfta ditt val. Bilkameran kommer nu att koppla upp sig som en extern disk och du kan föra över filmerna lokalt till din dator. Vi rekommenderar uppspelning i VLC mediaplatser


Använda bilkameran som webcam
När du kopplar kameran till datorn med den medföljande USB-kabeln så kommer du att mötas av tre alternativ: Mass storage, Pictbridge och PC Camera bläddra då med DOWN-knappen tills du ser Pictbridge och PC Camera, tryck på REC-knappen för att bekräfta ditt val. Bilkameran kommer nu att koppla upp sig som en extern kamera och den kan användas som webcam eller kamera till datorn. 

Ladda bilkameran
Du kan antingen ladda kameran i bilen när du kör eller koppla in den till datorn med den medföljande USB-kabeln. Det tar cirka 1.5-2 timmar att ladda bilkameran fullt (om den är avstängd). Är bilkameran på och används så tar det lite längre tid att ladda fullt.
 

Inställningar

Starta inställningsmenyn
När du startar bilkameran, tryck på REC-knappen för att stänga av inspelningen (som startar automatiskt vid uppstart). Håll in REC-knappen i tre sekunder för att öppna upp inställningsmenyn. Tryck på  REC-knappen igen i tre sekunder för att återgå till kameraläget.

Videoinställningar
Aktiveras genom att hålla in REC-knappen i tre sekunder.
Tryck DOWN-knappen för att bläddra bland inställningarna och tryck på REC-knappen för att bekräfta ditt val. 

Systeminställningar
Aktiveras genom att hålla in REC-knappen i tre sekunder - tryck sedan direkt på UP för att aktivera systeminställningarna.
Tryck DOWN-knappen för att bläddra bland inställningarna och tryck på REC-knappen för att bekräfta ditt val. 


Videoinställningar

1. Resolution (Upplösning): Här ställer du in vilken upplösning du vill ha på bilkamerans film. Ju högre upplösning du väljer, desto bättre blir bilden på filmerna - men filmerna tar större plats på minneskortet. Tryck på REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på UP och DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna: HD: 1280*720(30fps), D1:720*480(30fps), VGA:640*480(30fps), tryck sedan på REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

2. Cycle Record (Inspelningsintervaller):Här väljer du hur långa filmklipp du vill ha. Du kan välja inspelningsintervaller på 2, 5 eller 15 minuter. När minneskortet blir fullt så kommer bilkameran att spela över den äldsta inspelningen. När t.ex. en inspelning på 2 minuter är uppfylld påbörjar den automatiskt en ny inspelning om 2 minuter. Det är för att förenkla filhanteringen och öka säkerheten för sparade filmer, tryck på REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på UP och DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

Notera: Väljer du alternativet OFF så kommer kameran inte att spela över redan lagrat material när minneskortet blir fullt.

3. Motion Detection (Parkeringsläget):

Bilkameran är utrustad med rörelsedetektion, som du kan använda om du vill att inspelningen ska starta automatiskt när det sker rörelse 2.5 meter framför kameran. Tryck på REC för att gå in i menyn. Bläddra ner till "On" och bekräfta ditt val på REC-knappen. Håll sedan in REC-knappen i 3 sekunder igen för att återgå till inspelningsläget.

4. Record Audio (Ljudinspelning):Bilkameran kan filma med eller utan ljudupptagning. Tryck på REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på UP och DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

5. Recording Time (Visa datum och tid): Du kan välja om du vill att bilkameran ska visa tid och datum direkt på filmen. Tryck på REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på UP och DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

6. G-Sensor: Bilkameran är utrustad med en G-sensor som känner av stötar (krockar) och sparar då ned den inspelade filmen i en separat mapp som inte kan bli överspelad när minneskortet blir fullt. Tryck på REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på UP och DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.


Systeminställningar

Tryck på UP för att aktivera systeminställningarna.

7. Date/Time (Ställ in tid och datum):Tryck på REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP för att först ställa in rätt år. Går endast att bläddra uppåt, så missar du rätt år så fortsätter du att bläddra uppåt tills den börjar om (går från 2013-2050). Tryck sedan  DOWN för att kommer över till månad, och där bläddrar du på  UP knappen igen och när du hittat rätt månad så trycker du på  DOWN igen. Du kommer få ställa in år / månad / dag / tid separat. Tryck på  REC-knappen för att bekräfta din inställning när du är klar med alla tider och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

8. Auto Power Off (Ställ in avstängningstid): Du kan ställa in om du vill att bilkameran ska fortsätta filma 2,5 eller 15 minuter efter att du stängt av bilen. Dvs, att kameran fortsätter filma ett tag efter du parkerat. Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

Notera: Om du väljer läget “OFF” kommer bilkameran automatiskt att stänga av sig själv 15 sekunder efter att du stänger av bilen.

9. Beep Sound (knappton): Ställ in om du vill att bilkameran ska ge knappton när du trycker på knapparna. Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

10.Language (Språk): Ställ in bilkamerans språk. Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn. Tillgängliga språk: Simplified Chinese,Traditional Chinese,  Japanese, English,Russian, German,Korean, Spanish, Portuguese

11. Frequency: Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

12. Video Transmission: Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

13. Setting Default (Återställ till fabriksåterställningar): Återställ bilkameran till fabriksåterställningar. Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

14. Format (formatera): Formatera minneskortet (Ta bort alla filer), Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

15. Auto LCD Off (Skärmsläckare): Om du inte rör kameran inom X antal sekunder så går kamerans skärm ner i viloläge. Du kan välja emellan 15, 30 och 60 sekunder. Välj OFF om du vill att skärmen alltid är på. Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

16. Version: Tryck på  REC-knappen för att se vilket versionsnummer din bilkamera har.


Fotoinställningar

I standby-läge, tryck på  DOWN-knappen, för att komma in i fotoläget, tryck sedan REC i tre sekunder för att komma in i menyn.

Notera: Följande inställningar kan endast göras i fotoläget.


1. Resolution (bildupplösning): 
Välj upplösning på bilderna. Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

2. Quality (bildkvalitet) : Välj kvalité på bilderna. Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

3. Sharpness (uppskärpning): Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

4. White Balance (vitbalans): Används primärt när du tar bilder inomhus. Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

5. Color (färg): Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

6. ISO: Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

7. EV (exponering/ljusstyrka): Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.

8. Anti-Shaking (antiskak-funktion): Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn..

9. Recording Time (inspelningtid): Välj om du vill att tiden ska synas på bilderna. Tryck på  REC-knappen för att gå in i inställningen, tryck på  UP och  DOWN för att bläddra bland valmöjligheterna, tryck sedan på  REC-knappen för att bekräfta ditt val och du kommer tillbaka till huvudmenyn.Tekniska data

Bildsensor 2,0 Mpixel HD CMOS
Upplösning HD: 1280x720 (30 fps)

D1: 720x480 (30 fps)

VGA: 640x480 (30 fps)

Pixlar på stillbilder 3200x2400 (8M)

2592x1944 (5M)

2048x1536 (3M)

Vidvinkel 120°
Kompressionsformat H.264
Minneskort 1GB-32GB (Class 4 eller snabbare = Micro SD Card )
Video Format AVI
Skärm 2.0" TFT
G-Sensor Ja
Tidsintervaller på filmer 2, 5 eller 15 minuter
 

Språk

Förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, japanska, engelska, ryska, tyska, koreanska, spanska, portugisiska

"Loopad" inspelning Ja
Batteritid Ca: 75-100 minuter
Rörelsedetektion Ja
Mikrofon Ja
Skärmsläckare Ja
Oändlig inspelning Ja
Automatisk inspelning Ja
PC Webcam Ja
Utångar HDMI / USB
Strömåtgång 280-350mAh/3.7V(max)
Förvaringstemperatur -10~70° C
Användningstemperatur -10~60° C
Operation System PC / MAC
Laddningstid 1.5-2 timmar
Vikt Ca 100 g 
Storlek 60 mm x 48 mm x 20 mm