© Copyright

Gjelder alt
All tekst og alle fotografier som finnes på sider som omfattes av www.cyberphoto.no er beskyttet av internasjonal og norsk lov. Dette må ikke under noen omstendigheter kopieres og/eller benyttes helt eller i deler uten tillatelse fra CyberPhoto AB. Ulovlig bruk av tekst eller foto fra www.cyberphoto.no i kommersiell sammenheng kommer omgående til å anmeldes til ansvarlig myndighet uten forvarsel. Bruk vil også bli fakturert.

Fotoeksempel
Bilder tatt med produkter som er demonstrasjonsbilder kan benyttes til en gangs bruk. Dette betyr at bildene kan skrives ut eller brukes til å benytte et produkts bildekvalitet. Disse bildene kan ikke under noen omstendighet benyttes i kommersiell bruk.

Tyveri
Grunnen til at vi er så strenge er at det stjeles mer og mer fra våre sider og de bilder og den tekst vi har på sidene koster det mye penger og arbeidstid å få laget.
© CyberPhoto 1995 - 2018